Sportovní kurz

Sportovní výcvik – seskoky padákem

Plynule navazuje na základní kurz seskoky padákem a slouží k přechodu z automatického k samostatnému otevírání padáku za volného pádu.

  • Tento kurz obsahuje 35 seskoků padákem. První tři seskoky padákem jsou na automatické otevření padáku. Učíte se zvládnout řízení a přistání. Dalších šest seskoků padákem skáčete se stabilizačním padáčkem a učíte se zvládnout prsní polohu a horizontální otáčky. Dalších deset seskoků již skáčete volným pádem bez stabilizačního padáčku a učíte se prsní polohu zdokonalit a naučíte se také salta, pády přes bok střemhlavou polohu atd.
  • Po zvládnutí těla ve volném pádu začnete provádět seskoky s instruktorem ve dvojici. Budete nacvičovat stoupání, klesání, přijíždění, odjíždění, zapojování se.
  • Výška seskoků padákem v pokračovacím kurzu se pohybuje od 1500m do 4000m. Kurz probíhá podle sportovní osnovy AeČR V – para 2 a je zakončen udělením kategorie A.
  • Součástí kurzu je i pozemní příprava, kde se učíte jak budete ovládat své tělo při volném pádu.
  • Pro tyto seskoky padákem budete opět vybaveni padáky Falcon.

Větrný tunel - Skydive arena

Jak vlastně větrný tunel funguje

Vzduch se ve větrném tunelu pohybuje vysokou rychlostí vzhůru. V něm mohou lidé létat, aniž by k tomu potřebovali padáky nebo letadla. Vzduch proudí v rozmezí rychlostí 170 – 300 km/hod. Rychlost proudu vzduchu reguluje operátor dohledového pracoviště podle zkušeností a potřeb letce (na nejvyšších rychlostech létají zkušení skydiveři v polohách hlavou dolů apod).Studenti se naučí ovládat své tělo za volného pádu před samotným seskokem.

Termíny kurzů pokračovacího výcviku

Čtvrtek – od 08:00 do 17:00 teorie a pozemní příprava – učebna Dolní 12
Sobota, Neděle – předseskoková příprava a seskoky padákem na letišti
termíny:

Osnova výcviku parašutistů - seskoky pro plnění kategorie A" směrnice V-Para 1

  • ST = stabilizovaný volný pád parašutisty pomocí stabilizačního Padáčku uvolněného výtažným lanem z hlavního padáku a s následným ručním otevřením hlavního padáku parašutistou po dodržení stanovené časové výdrže.
  • UV = způsob otevírání hlavního padáku na upoutaný vak vrchlíku
  • PO = způsob otevírání hlavního padáku jeho průběžným otevřením
  • RO = volný pád parašutisty s ručním otevřením hlavního padáku v prsní poloze po dodržení stanovené časové výdrže